ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง
   
 
   

 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง สายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่