ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่สนใจขอรับข้อมูลข่าวสารของอบต.ทรายขาว ได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้https://forms.gle/AuBuCU4YQ2FXEW419 หรือตามคิวอาร์โคดนี้