ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เดือนมกราคม 2564
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2540 เดือนมกราคม 2564 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมา

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่