ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
 
   

 อบต.ทรายขาว ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่