กิจกรรม : ส้มแขกจี๊ดจ๊าด

รายละเอียด :
    ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่าย ส้มแขกแช่อิ่ม ส้มแขกกวนส้มแขกหยี ส้มแขกจี๊ดจ๊าด ส้มแขกตากแห้ง ตะลิงปิงแช่อิ่มอบแห้ง ทุเรียนกวน กล้วยอบ กล้วยม้วอบ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวก่อตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2546 ประธานกลุ่มนางนลพรรณ พรหมสุข เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 087-2938089, 086-2919892 ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มองค์การสตรีดีเด่น อำเภอโคกโพธิ์ ปี 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2552
 
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**